Páxinas

xoves, 30 de abril de 2020

TEXTO E AUDIO NAS CIENCIAS

Están chegando moi interesantes textos e audios para traballar Ciencias.

Gústanos moito traballar Ciencias sen libros de texto! 

Como facemos? 
INFORMÁMONOS, DOCUMENTÁMONOS
A través dos libros da biblioteca,
libros informativos, revistas especializadas,
facendo experimentos,vendo outros experimentos,
escoitando a persoas expertas,
investigando  e consultando información na internet.

1.Lemos moito,
2. Recollemos os datos importantes e as fontes consultadas
3. Ordenamos a información 
(mapa conceptual, esquema ou guión)
4. Elaboramos bos textos 
5. Gravamos os audios dos textos

No noso caderno imos construíndo o noso propio libro. 
Asegurámonos de que  a información é fiable e está actualizada.
 
É moito traballiño, pero tamén moita aprendizaxe!
Non só aprendemos Ciencia,tamén Lingua.

Como elaboramos bos textos? Planificamos.
Ordenamos a estrutura do texto. Mapa conductual.


Poñemos un  título claro. (As plantas)

Redactamos o texto explicativo-informativo.
Ben feito, como se fose para publicar nun libro de texto.
Daquela, coidamos moito a linguaxe e a ortografía.
Elaboramos boas frases e bos parágrafos.
Consultamos o dicionario... 
Corriximos e corriximos.

Logo de ter claro o tema, coa información traballada podemos facer outro tipo de textos máis literarios ou creativos sobre o mesmo tema 
(A importancia das plantas).
Unha carta de agradecemento ás plantas,
unha canción,un rap, un poema, ...

 Gravar en audio, para que?
Para seguir aprendendo! E para compartir o aprendido.

O proceso de gravación e escoita axúdanos a mellorar  a nosa expresión e a ter máis claro o aprendido.
Se temos a información en audio podemos aprender da escoita. Quedarán máis claros os conceptos!


Ningún comentario:

Publicar un comentario