Páxinas

martes, 19 de maio de 2020

ESCRIBIR UNHA BIOGRAFÍA


Biografía (bio-vida, grafía-escrita, rexistrada).
  
Cando escribimos unha biografía contamos o máis importante da vida de alguén.

Como escribimos unha biografía?
Como escribimos a biografía de Ricardo Carvalho Calero

1. Documentámonos. Lemos moito sobre esa persoa.
    Informámonos! Lectura comprensiva.
    (Temos os recursos ordenados no blogue da Biblioteca).

2. Datos importantes. Rexistramos os datos relevantes.
 • Nome e apelidos. Identidade
 • Data e lugar de nacemento
 • Infancia
 • Estudos
 • Profesións
 • Feitos destacados
 • Que fixo por Galicia, pola Cultura e pola Lingua?
 • Que escribiu?
 • Data e lugar de falecemento 
 3. Redactar ben a partir dos datos obtidos.
    Empregamos a orde cronolóxica.
    Redactamos ben cada parágrafo.
    Temos en conta as posibles persoas lectoras/oíntes
    para informar ben.

4. Corrixir o escrito. Lemos e relemos.
 • Está ben redactado? Enténdese ben?
 • Contén erros ortográficos? Consulto dúbidas.Carvalho Calero, Ricardo
 (Ferrol 1910-Santiago de Compostela 1990).


 Se  tiveramos que escribir a biografía dunha persoa viva poderiamos preparar unha entrevista para facerlle.
No caso de biografías das persoas homenaxeadas nas Letras Galegas non é posible facer unha entrevista directa.
Si poderiamos entrevistar a familiares ou persoas estudosas ou expertas nesa persoa.
 

 Biografía (bio-vida, grafía-escrita, rexistrada).

 Bibliografía ( biblio- biblioteca,libros e recursos)

Consultamos  bibliografía.


Ningún comentario:

Publicar un comentario